Rats and Seeds

Lisa Larsdotter Petersson
Peepshow
-

Är och har länge varit upptagen och skakad av hur vi/samhället förhåller oss till djur och natur, den natur vi alla är del av – vilket påverkat och fortsätter influera mina uttryck. Mina tecknade verk har tidigare beskrivits som ”fantasifulla, rika på och öppna för associationer för iakttagare, kommentarer om natur, djur och miljö gärna med svart humor”.

Orden Rats and Seeds har funnits i tanken ett tag, som en sång av någon med råttglimten i ögat ... Råttan behöver fröet, fröet behöver råttan, råttan och fröet behöver inte oss, egentligen behövs vi inte alls, råttan behöver ...

Lisa Larsdotter Petersson är bild- och scenkonstnär som senare år ställt ut på exempelvis Not Quite i Fengersfors, Galleri PS i Göteborg och på Nationalgalleriet i Stockholm. Vid sidan av bildkonst arbetar hon också med scenkonst där hon bland annat driver internationella projekt.

www.lisalarsdotterpetersson.se

www.varia-impro.se