NOTICE

Sofie Grevelius
Peepshow
-

Projektet som visas i Peepshow heter NOTICE och består av mobilfotografier av lappar uppsatta på insidan av portar. Det finns i skrivande stund runt 100 fotografier och serien växer kontinuerligt allteftersom jag ser nya lappar.

Titeln syftar till ordets dubbla betydelse. NOTICE kan betyda både ’meddelande’ (substantiv) och ’att märka, uppmärksamma’ (verb).

Att samla det tillfälliga på hög
”Lapp-samlandet” började när jag var föräldraledig och mållöst gick gata upp och gata ner med barn i vagn. Det vita A4-pappret fångade min uppmärksamhet och promenaderna fick en mening. Ett år senare letar jag fortfarande lappar. Jag har alltid samlat på (fotograferat) saker och situationer som intresserat mig. I ateljén finns en serie med containrar, en med byggnadsställningar, en med människor i gula västar… Det är ofta det tillfälliga som lockar mig och det som skapats utan tanke på en betraktare.
I staden ryms lager på lager av disparat information och för mig är samlandet ett sätt att bearbeta det jag ser och att göra något konkret av det tillsynes flyktiga och ytliga. Genom att samla – uppmärksamma och lyfta fram – hittar jag ett förhållningssätt till informationsflödet.

Man ser inte skogen för alla träden
I fokus på varje bild i NOTICE finns ett A4-papper. Bakom denna tomma vita yta skymtar konturer av en interiör och i reflektionen i glaset kan man skönja en exteriör. Det är många lager av information men trots det finns inget specifikt innehåll – ju mer man ser desto mindre vet man. Att betraktaren endast får se lappens vita baksida anspelar på detta motstridiga faktum. Endast konturerna är tillgängliga.

Mitt egna lager
I bildspelet finns ett fåtal fotografier som är bearbetade i efterhand. Genom att teckna på fotografierna lägger jag till ytterligare ett lager information. Även teckningarna visar konturer, ledtrådar eller antydningar – tillägg som anspelar på andra delar av mitt konstnärliga arbete. Det tomma A4-pappret gick inte att motstå. Jag var tvungen att rita på det och lägga till ytterligare ett lager av mening. Allteftersom serien växer så kommer även antalet teckningar att öka.

www.sofiegrevelius.tumblr.com

@sofiegrevelius

Tack till Erwin Semler, Lurdo Collective.