This is not a line

Ali Ardalan
Peepshow
-

This is not a line.

Ett synliggörande av konstruerade gränser och fysiska begränsningar. Ali Ardalan vrider på och ställer ord och objekt mot varandra i kaotiska bildsekvenser som fokuserar på språket som ett fabricerat fenomen. Fundamentala frågor om landsgränser och äganderätt väcks när politiskt och poetiskt vävs samman: Detta är inte en linje. Vem drar linjen? Vem bestämmer var gränsen går? Vems gräns är det?

Att kontemplera över maktförhållanden och subject formation har länge varit ett stort intresse för Ardalan. I sitt konstnärliga arbete tenderar han att konstruera ett icke-linjärt berättande där han behandlar sociopolitiska frågor, som oftast tar sin form i installationer.

Ardalan studerar för närvarande en master i Fri Konst vid HDK-Valand och har en kandidat från Tehran University, Iran. Hans verk This is not a line har tidigare deltagit i den internationella mediekonsttävlingen Conversations of our time:

“The artwork brings together versatile image and text material and deals with complex topical subjects of borders and belongings. It succeeds in combining the political and the poetic in order to shed light on the brutality imposed on asylum seekers. It reminds us of the eternal questions of violence of language and the relationship between words and objects.” - Jury’s Argument from the competition “Conversations of our time”, Turku UAS Arts Academy, Finland