Djupet

Saga Granberg Gryhed & Anna Hedenrud
Peepshow
-

Vi arbetar båda med förvandlingar och kontraster. I denna installation låter vi en okänd värld existera sida vid sida med stadens skyltfönster.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Peepshow pågår nu ett samarbete med Denis Romanovski och Mikael Olofsson som curerar elever från linjen Konstnärlig Fördjupning på KV konstskola. www.kvkonstskola.com

I samarbete med
För visningarna i Peepshow under våren 2018 ansvarar linjen Konstnärlig Fördjupning på KV konstskola www.kvkonstskola.com