Materialets funktion

Nils Kristofersson
Kort utställning
-

Nils Kristofersson undersöker sedan två år tillbaka relationen mellan material och funktion, identitet och natur. Genom att samla in förkastade och trasiga paraplyer och använda sig av dessa i sina undersökningar, förvandlar han de tidigare funktionella objekten till deras ursprungliga råmaterial med spår av tidigare liv.

Kopplingen mellan funktionsmaterial, autonomi och identitet är det Nils, ofta abstrakta, textila verk tar avstamp i.

Vernissage fredag 9 nov kl 18-21