Jag ställer dig vid randen

Jakob Sjöstedt & Jesper Norda
Short Exhibition
-

Jag ställer dig vid randen är namnet på en utställning av konstnärerna Jesper Norda och Jakob Sjöstedt. Konstnärskapen är i mångt och mycket varandras motpoler. I det förra är avvikelsen mellan idén om det rumsliga utförandet och det faktiska resultatet minimal. Norda söker efter en tunn, tunn yta - det skikt där den fysiska gestaltningen fäster mot ett tänkt språkligt innehåll. Ett innehåll som tycks förflytta gränserna för det som är oss begripligt och fattbart.

Där Nordas verk erbjuder ett förslag att ta sig an världen, en slags subjektiv manual, ställs betraktaren i Sjöstedts fall inför ett av flera möjliga skeenden. Rummet får funktionen av att samtidigt vara både behållare och medskapare, då det i sig sluter sig om de objekt och föremål som ryms inom det, men likaså att det genom sin disposition ger upphov till nya former och riktningar. Där tiden som en abstrakt företeelse manifesteras i Jakobs verk genom fysiska spår och lämningar, återges den hos Norda som ur en ekokammare.

Vernissage Fredag 26/6 kl 18-21
Öppet under helgen 27-28/6 12-16
Öppet i kommande vecka (29/6-3/7): enligt överenskommelse

Jakob Sjöstedt
Utbildad vid Akademin Valand, Högskolan för fotografi. Gjorde senast utställningarna Dagens dikt och Att positionera en variant / Berg i dagen (tillsammans med Kristina Lindberg). Aktuell i höst med ett utsmyckningsuppdrag för Göteborgs stad samt kommande separatutställning på Galleri Konstepidemin, februari 2016.

Jesper Norda
Utbildad vid Akademin Valand, fri konst. Är i sommar även aktuell med soloutställning på Skövde Konstmuseum (Börja från början, Elli Hemberg / Horisont, Jesper Norda), samt deltar i grupputställningar på Kalmar Konstmuseum, Galleri Thomas Wallner, samt på Kilometre of sculpture, Vöru, Estonia I regi av CAC/Landskrona.