#spårvagnsrälsvattenpöl

Sebastian Mügge
Utställning
-

Jag kommer att skapa ett storskaligt platsspecifikt teckningscollage av experimentell karaktär som tar hela utställningsrummet i besittning.

Grundtanken med utställningen är att skapa ett omfattande tidsdokument som speglar olika strömningar i det aldrig sinande bildflödet, den visuella tsunamin på sociala medier som spelar en central roll i modern kommunikation och identitetsbyggande världen över.

Jag kommer att använda mig av bildmaterial som jag hittar på sociala medier samt bilder som dyker upp under hashtaggen #göteborg på Instagram.

Projektet ska återspegla olika individers intresseområden, inspirera andra besökare att förhålla sig till materialet och upptäcka både slående samband och olikheter.

Utställningen är en gestaltning av sociala mediers betydelse för samtidskulturen och belyser den häpnadsväckande mångfalden i den kollektiva och individuella bildskatten som rymmer allt ifrån motståndshandlingar, komplexa tankar, hedonistiska aspekter, aktivism, popkulturella klassiker, skämt, triviala kattbilder m.m. Därmed uppstår det en kakofoni i det fysiska rummet som visar högst olika röster som samsas på en och samma yta och som uppmanar publiken att reflektera över sin egen livsstil.

Vad är viktigt och relevant att delas, hur kommunicerar vi med andra, var är vi på väg och hur kan vi lära oss hantera det extrema informationsflödet vi dagligen utsätts för?

http://www.sebastianmuegge.com/