Skikt, lager, strata

Sofia Eliasson
Utställning
-

Bild: Duria Antiquior, gjord 1830 av geologen Henry De la Beche.