Ur minnet, ur funktion

Fredrika Wigren & Christian Abrahamsson
Peepshow
-

I årets fjärde och sista upplaga av PEEPSHOW presenteras utställningen Ur minnet, ur funktion. Fredrika Wigren och Christian Abrahamsson visar här varsitt skulpturalt element som behandlar teman som dekadens, lönsamhet och nostalgi.

“Som personer har vi alla en otroligt stark grundform. Vår identitet hänger på vår kompetens och styr våra livsval.” I Wigrens verk Mina kompetenser / The Asshole poängterar hon den skörhet och förgänglighet som finns i den mänskliga existensen. Ett bruksföremål med en enda funktion har förlorat även den, och är nu helt värdelös. På samma gång skapas något nytt i hålrummet som uppstått, och föremålet slipper alla förväntningar på lönsamhet. Att beröva ett objekt sin grundläggande funktion föder även drömmen om något annat.

I verket Wild strawberries on a straw, one month in one life möts vi av det nostalgiska och sköra, det enkla, som nu har blivit något destruktivt och annat i en vuxen tillvaro. Abrahamsson skapar en slags urban dekadens som vävs samman med landsbygdens symbolik och minnen från barndomen. Kontrasten blir till ett intrång och en överlappning mellan det stora och det lilla. Samtidigt symboliserar det inte mer än en tanklös ritual som bara pågår. Livets fortgång, tidens gång, en månad i ett liv.

En hård samtid presenteras mot drömmens och minnets perifera närvaro. En respekt och acceptans för livets gång när skörhet och det obrukbara möter metallens och verklighetens tyngd.

Varmt välkomna till Ur minnet, ur funktion, vernissage 3 december kl 18:00 på PEEPSHOW.

PEEPSHOW är Galleri 54:s fönstergalleri som vetter ut mot Kastellgatan 7.