Slow Shopping

Sally von Rosen
Peepshow
-

Vernissage fredag 11 okt kl 18–21

Sally von Rosen återskapar bilder och handlingar, hämtade från hennes lekfulla, absurda, och dramatiska iakttagelser, som hon placerar i spänningen mellan det obehagliga och komiska. Hon arbetar framförallt med performance, installation, och video där hon leker med idéer om att adoptera objekt, hur vi behandlar materiella ting och hur de får oss att bete oss.

Verket Slow Shopping, som visas i Peepshow 11 okt – 3 nov, handlar om våra beteenden som materiella ting skapar och utgår från Jane Bennetts teorier om nymaterialism och ’thing-power’. Von Rosen tolkar Bennetts teorier om ’thing-power’ så att även objekt är levande och kan dela egenskaper med människor, djur, och växter. Slow Shopping är en performanceinstallation som inkluderar en tyst auktion via email av en väska placerad bakom en glasruta. Väskan betraktas som ett husdjur och genom auktionen kommer husdjuret att få en ny ägare. Den nya ägaren åläggs att signera ett kontrakt som ställts samman av en jurist – ungefär som ett kontrakt vid köp av en häst – där man tar över äganderätten och lovar att ta hand om väskan. Om objekt kan vara levande, så leker von Rosen med idén om att din väska är ett husdjur och därmed kräver omvårdnad och en promenad, ungefär som du går ut och går med din hund – så kan du också gå ut och gå med din väska.

För att delta i den tysta auktionen, skicka ditt bud via email till contact@sallyvonrosen.se, högsta budet vinner väskan när utställningen är över. För mer information gå till sallyvonrosen.se.

Sally von Rosen är utbildad vid Göteborgs konstskola, Göteborgs universitet, Akademin Valand, Konsthögskolan vid Umeå universitet och konsthögskolan i Wien. Hon har tidigare i år ställt ut vid Galleri RÝMD i Reykjavik, Bildmuseet i Umeå och Galleri Andersson/Sandström i Stockholm.

Sally von Rosen (f. 1994 i Göteborg) är verksam i Berlin, Tyskland.