Saw Another Horror Movie

Karin Elmgren
Peepshow
-

Jag har varit starkt engagerad i miljöfrågor ända sen ungdomen och arbetat med människans förhållande till naturen på olika sätt under hela mitt yrkesverksamma liv som konstnär. När FN:s IPCC-rapport kom 2018 och jag insåg att läget för klimatet och den biologiska mångfalden var långt mer allvarligt och akut än jag befarat kände jag att jag behövde agera än mer radikalt. Jag sökte efter miljörörelser som använde kraftfullare metoder, fann Extinction Rebellion och anslöt jag mig genast till dem, och deltar sedan dess i klimataktioner med fredlig civil olydnad. Jag är aktiv i aktionsgruppen som planerar aktioner, samt konstgruppen där jag gör bildmaterial och filmer.

Jag arbetar med teckning, animationer och kollage. Bilden nedan är en kolteckning med titeln "Holiday".

I fönstergalleriet Peepshow visar jag teckningsanimationen "Saw Another Horror Movie".