In Red

Hilma Hedin
Peepshow
-

Hilma Hedin (f. 1999, Stockholm) studerar sitt tredje år på det konstnärliga kandidatprogrammet i fotografi på HDK-Valand. I hennes verk bygger hon upp abstrakta situationer med underliggande mening som förmedlas genom bild, metaforer och symboler. Hilma Hedins iscensatta arbete flirtar med den dokumentära fotografiska traditionen och på så sätt suddas gränsen mellan fiktion och verklighet ut.

I verket In Red, som är specialgjort för Peepshow, finns en rad motsättningar: natt vs dag, behag vs obehag, betrakta vs betraktas, verklighet vs dröm. In Red sträcker sig bortom det fysiska, in i det sublima och vidare till det universella.

Hemsida www.hilmahedin.com Instagram @hilmahedin