Illustrerad vardag

Moa Märta Markgren
Peepshow
-

Moa Märta Markgren läser andra året på designutbildningen på HDK-Valand i Göteborg. Hon rör sig mycket mellan 2D och 3D och intresserar sig framförallt av rummet där emellan, samt hur form och funktion samspelar i en tävlan om att vara mest viktiga egenskap hos ett objekt.

I filmen “Illustrerad vardag” (2022) tar tvådimensionella objekt plats i ett tredimensionellt rum och skapar förvirring kring vad som är på riktigt eller inte, och verkligheten flyter in och ut ur det illustrativa narrativet.