Glitch and the City

Maja Rut Eriksson & Tilde Bergh Ängeby
Peepshow
-

Glitch and the City är ett kollage av överblivet material från den analoga fotografiska processen. Här samlas testremsor och felexponerade fotografier i en väv av bilder, som i sin fragmenterade form skapar ett myller av ljus och mörker. I gränsen mellan det skarpt föreställande och det abstrakta skapas alternativa sätt att se. Synliga skarvar och konstruerade fel riktar uppmärksamheten till materialet och undersöker makten i att klippa, lösa upp och sammanfoga på nytt.

Med eufori och ångest undersöker Maja Rut Eriksson och Tilde Bergh Ängeby det analoga mediets brister och möjligheter. Tillsammans har de ett gemensamt intresse för såväl oväntade som konstruerade fel och omfamnar dess förmåga att rubba hur vi ser på fotografi. De har tidigare gjort flera samarbeten med kollage som utgångspunkt i medier som ljud, video och fotografi.