Gang of two

Karin Sandberg
Peepshow
-

OBS: vernissage torsdag 5 sep

Gang of two (2019), 8 min 23 sek
Videoverk

Verket Gang of two tar avstamp i Nancy Hustons bok Skapelsejournal (1990). Boken handlar om svårigheterna med att vara skapande mamma, problem som ibland vuxit till ödesdigra konflikter mellan kropp och själ, konst och liv och inte minst i moderskap och konstnärskap. Huston beskriver i sin bok att författaren Sylvia Plath hade två intressen i livet: litteraturen och att föda upp höns, ankor och påfåglar. Endast fåglar som inte kan flyga. Virginia Woolf skrev “Ängeln i huset” och många kvinnliga konstnärskap refererar till just änglar som inte kan flyga, om fåglar som vingklippts, om kreativitet som inte gavs möjlighet att skjuta i höjden.

Ett annat tema i Gang of two är barnens marginaliserade roll i samhället där vi sällan får ta del av eller höra barns tankar om livet och världen. Sandberg undersöker i verket Gang of two formandet av identiteter och specifikt den mellan mamma och barn och hon visar samtidigt minnesbilder av lek och tid spenderad tillsammans med sin son. Svårigheterna med att kombinera moderskap och konstnärskap som en kommentar till samtiden, men också en universell samexistens mellan generationer, mellan föräldrar, mellan föräldrar och barn och kommande generationer.

Någonstans en önskan att få både sig själv och sitt barn att flyga, men hur?