DecemberKalender

Peepshow
-

1/12 kör DecemberKalender igång i peepshow och på Galleri54s instagram. DK är en kalender som initierats av och är sammansatt av Josefine Östberg Olsson som i sin tur bjudit in Göteborgs baserade konstnärer till att visa ett verk var under 31 dagar.

Dis gör strålkastare till glorior. Ett sken, ett löfte om att något kommer ske, även fast vi så väl vet att det bara är en bil som närmar sig. DecemberKalender är tänkt att slänga ett sken fyllt med konst och lika starkt som ett ny-bytt helljus rakt ut i decembermörkret.