Membran

Peter Trukenbrod & Barbara Ekström
Kort utställning
-

Vår strävan att göra tillvaron mer lättbegriplig har ofta resulterat i att världen blivit plattare.

Berättelser blir boksidor, vyer blir tavlor, dramat visas på film, och det världsomspännande digitala nätet manifesterar sig som – en skärm. Till och med husen har på senare tid börjat framställas i skivmaterial och tegelväggen blir då endast några centimeter. Tyskarna kallar det "Plattenbau".

Själva tanken är förstås att den mångfacetterade, upplevda verkligheten återföds när boksidan läses, bilden betraktas, dukar och skärmar uppmärksammas och folk flyttar in mellan de lövtunna väggarna i skivhusen.

I utställningen Membran vill vi undersöka hur det egentligen går till när världen uppstår på nytt ur plattheten. Med utgångspunkt i ett av de plattaste material vi kunnat finna: torkade öronmaneter.

Maneterna samlades in på en öde strandremsa där de måste spolats upp och blivit liggande utan möjlighet att ta sig tillbaka till sitt rätta element. Upptäckten gjordes för många år sedan. Vi har märkt att vi oftast i tanken återvänder till fyndet för att framkalla minnet av dagen, stämningen och tiden – som om de torkade fragmenten var ett fönster mot hav, ljus, minne.

En del tekniker och metoder vi själva använder i konsten visar sig vid närmare eftertanke erinra om just denna typ av "hinnor" som maneterna utgör – ett slags membran som tillåter skilda världar att mötas. I utställningen presenteras projektioner och fysiska artefakter som stöd för samtal kring ämnet.