Karaoke Lecture

Anna Kinbom
Kort utställning
-
Relaterade evenemang

Karaoke Lecture

Anna Kinbom

Performance på Galleri 54 fredagen den 30/8 kl 19
Samtal mellan Anna Kinbom och Denis Romanovski från Galleri 54 söndagen 1/9 kl 14

I utställningen som är öppen fredag till söndag visas två videoverk, sångtexter och grafik.

Karaoke Lecture är en samling sånger skrivna av Anna Kinbom som hon framför och bjuder in publiken att sjunga med i. Detta har skett i såväl offentliga rum som i rum för konst.

Exempel på låtar:

”FIFA Song”, 2014: "Jag hade avslutat mina MFA-studier och fick ett stipendium för att göra en gatuperformance under fotbolls-VM i Brasilien. Jag tänkte på hur jag skulle göra mig hörd som performancekonstnär på ett av världens största evenemang. Jag tänkte också på hur en kan göra sig hörd i konstvärlden och i världen."

”Love", 2015: "Jag sjöng den här låten på en institution för filosofi i Buenos Aires som en performance utan publik. Jag tänkte på skillnaden mellan rationalitet och pragmatism men också på att inom konst där jag har studerat är det alltid viktigt att relatera till filosofi. För mig handlar ofta konst och musik även om känslor."

Anna Kinbom tog masterexamen i fri konst från Kungliga Konsthögskolan 2013 och har studerat performativ konst på Akademie der bildenden Künste i Wien. Annas konstpraktik är samarbetsbaserad, hon gör sin konst i kontexten av olika konstnärssamarbeten hon är en del av. Anna ser performancesituationen som ett tillfälligt samarbete mellan sig som performer och publiken. Anna gör textbaserade performances, mikrohistorier, popsånger, texter, grafiska blad samt olika alter egon. Hon använder konstscenen som spelplats för publika anti-framträdanden, vilket för henne innebär ett motstånd mot idén om konst som underhållning. Hon intresserar sig för hur en kan underhålla med så små medel som möjligt. Skrivandet är hennes motor som får stöd av den valhänta kroppens närvaro. Anna har visat verk på Moderna museet, Marabouparken konsthall, Malmö konsthall, Botkyrka konsthall, Verkstad i Norrköping och Paradise AIR i Matsudo, Japan samt producerat och curerat en mängd konstevent nationellt och internationellt. Med 0s+1s Collective (SE/UK) har hon ställt ut på bland annat Göteborgs konsthall och Casa Victor Hugo i Havanna.