A Fetus of a Different Species

Leif Holmstrand
Kort utställning
-
Extra lång intervjufilm

 

Under hela tredagarsutställningen pågår "Three Lovers", som är en långsam happening, föränderlig skulptural installation och konstperformance — det vill säga att Leif Holmstrand uppträder i maskering bland garnhärvor, grenar och skräp, och utför rituella handlingar.

Leif Holmstrand (1972), konstnär, musiker och författare, boende i Malmö. Han är en mångsidig skulptör och bildmakare, med många parallella signaturstilar. Hans praktik rör sig mellan möbelbaserade assemblage, digitala fotokollage, ljudinstallationer och performancekonst. Materialvalen är inte särskilt hierarkiskt ordnade: dyra siden-obi har som regel samma uttrycksvärde som hushållsavfall och upphittade skrotföremål. I hans arbete har samarbeten med japanska konstnärer satt tydliga spår. Det queera arvet kan heller inte bortses ifrån.

OBS konsteventet olämpligt för barn

www.leifholmstrand.se/