Dom kommer och dom går

Ellen Macke Alström, Eva Droetto, Jenny Kristina Nilsson, Maja Oldefors, Inez Edström Thoresson
Kort utställning
-

I vårens kortutställning visas verk av 2023 års nya medlemmar. Fem av Galleri 54s nya medlemmar medverkar med verk som ur individuella perspektiv alla tangerar förflyttningar. I material och tematik gestaltas bland annat återupplivning, metamorfos och möten.

Deltagande konstnärer:

Ellen Macke Alström
Född 1989, från Falköping, bosatt i Göteborg. Med teckning som bakgrund och följeslagare undersöker hon skulpturala installationer och material i figurativa världar där magi och myt möter samtiden och känslolivet.

På “Dom kommer och dom går” visar hon två skulpturer från ett utforskande, pågående projekt om berättelser där människan förklarat olikheter och rädslor mot andra med djurliknelser och monster (t.ex folktro-sagor om skogsrå, maror, troll, fåglar och varulvar) och hur det kan se ut idag. 

Eva Droetto
Verksam i Göteborg och Bouldoux i Frankrike, har i många år arbetat med storskaliga, platsspecifika, rumsliga installationer, videokonst och gestaltningsuppdrag. Efter ett långt uppehåll, visar hon nu en samling digitala collage. 

”Justitierådet drömmer eller Carla Tur & Retur”
En poetisk betraktelse om själarnas elasticitet.

Jenny Kristina Nilsson
Född 1985 och är verksam i Göteborg. Jag arbetar med biologiska material som källa i mina skulpturer. De senaste åren har jag fokuserat på linfiberplantan, ett växtmaterial som genom sin mångsidighet sammanfogas med återkommande teman om skörhet och fragmentariska tillstånd i installation och skulptur.

Här visas delar ur serien RåVerk. Som är en pågående utforskning av en del i linfiberplantan,

dvs linfröns kapacitet att avge en växtgele, kallad Mucilage. Mucilaget utvinns i vattenbad och torkas. Under torkningen krymper den ihop och binder sig själv. RåVerk betraktar beståndsdelarna om vad en råvara är och kan bli och förenas i en skör materialitet och formspråk.

Maja Oldefors 
(f. 1998) är född och baserad i Göteborg. Hennes konstnärskap behandlar ämnen om existens, minne och mening i främst video och skulpturala verk. Hon rör sig ofta i gränslandet mellan funktion och meningslöshet, mellan att finnas till och en slags icke-existens.

De storskaliga prints som nu visas på Galleri 54 är en fortsättning på ett pågående arbete där formalitet och satta roller ställs mot karg natur och ett bortfall av mening. Verket utgörs av bearbetade stillbilder ur filmen Möte (2023): Mötet med den viktiga affärspartnern, ute på fältet, i kön till kaffeautomaten, i ett stormigt och oförlåtande landskap. Mänskliga strukturer och förväntningar som måste upprätthållas – trots att de fallit bort eller kanske aldrig funnits där till att börja med.

Inez Edström Thoresson
Är en Göteborgsbaserad konstnär som arbetar huvudsakligen med måleri och broderi. Hennes teman rör sig kring miljön, kvarglömda ting och havet.

De tångmålningar som ställs ut på galleri 54 är en del av ett större arbete där hon arbetar med att undersöka tångens egenskaper och estetik. Tångens egenskaper som återupplivningsbart material, skört och sprött i sin torkade form och segt och tåligt när den återfår sin kontakt med vattnet, gör det till ett fantastiskt arbetsmaterial.