Om Galleriet

Galleri 54 drivs av styrelsen för Grupp 54 bestående av ett gäng yrkesverksamma konstnärer. Vårt mål är att driva ett galleri som hela tiden visar nyskapande och intresseväckande konst. Vi prioriterar yngre och oetablerade konstnärskap som ofta saknar visningsmöjlighet hos de kommersiella gallerierna. Galleri 54 skall vara en plattform där debatt förs och där tankar och idéer både föds och realiseras.

Styrelsen för Galleri 54 verksamhetsåret 2015/2016

Ilona Huss Walin (Ordförande)
Elisabeth Riisager (Vice ordförande)
Olle Andersson (Kassör)
Dennis Burén(Sekreterare)
Gustav Magnarsson
John Huntington
Christin Wahlström
Denis Romanovski
Magdalena Rapala
Emma Ströde

Grupp 54 bildades år 1954 och Galleri 54 har drivits av gruppens styrelse sedan 1959.
I nuvarande lokaler har vi funnits sedan 2005.

Galleri 54 drivs med stöd från Göteborgs Stad Kultur och Kulturrådet.

Tillgänglighet
Galleriet har god tillgänglighet. Vi har en fast ramp vid ytterdörr och vi har även en längre ramp för trappan som går upp till den övre delen av galleriet, samt väggmonterade handtag inne på toaletten. Skottning på vintern har skötts av gallerivärd då ordinarie snöröjning inte fungerat.