Medlemmar

Vår gemensamma förening, Grupp 54, består idag av 278 konstnärer. Gruppen bildades år 1954 och har sedan dess utvidgats med nya medlemmar, som valts in på de medlemsmöten vi har haft två gånger om året. Sedan 1959 driver vi även Galleri 54. Vårt mål med galleriet är att erbjuda konstnärer en möjlighet att visa sitt arbete och att formulera sina idéer utan kommersiellt infytande. Driften av Galleri 54 sköts av föreningens styrelse som väljs på årsmötet varje vår. Styrelsen består i nuläget av 9 personer som tillsammans planerar och genomför galleriets verksamhet. Vi har även en anställd gallervärd som arbetar under våra ordinarie utställningsperioder under vår och höst.

För dig som medlem i Grupp 54 finns följande möjligheter:

- Tillgång till galleriet för kortare arrangemang. Det kan röra sig om releaser av olika projekt, videovisningar, uppläsningar eller performance. Kontakta styrelsen med era idéer så försöker vi hitta en tid som passar.

- Presentation / försäljning. Det finns också möjlighet att ha produkter till salu på galleriet. För närvarande rör det sig mest om olika trycksaker och CD/DVD-skivor.

- Medlemsförteckning. Under 2014 presenterar vi en lista på alla medlemmar på vår hemsida. Här kommer varje medlem få möjlighet att länka till en portfolio i pfd-format eller hemsida för sin verksamhet.

- Medlemsutställningar. Vid olika tillfällen arrangeras medlemsutställningar, där antingen en urval av medlemmarna sätts samman till en grupputställning eller när alla medlemmar bjuds in till att delta kring ett gemensamt tema.

- Medlemsmöten. Grupp 54 har två ordinarie medlemsmöten per år. Årsmöte i mars-april och ett medlemsmöte i slutet av hösten. Till dessa är alla medlemmar välkomna. Det är också vid dessa möten man kan föreslå nya medlemmar för inval i föreningen.

Medlemsutfykter / fester. Med ojämna mellanrum ordnar Grupp 54 fester och utfykter för medlemmarna.

Medlemsmappar. På galleriet fnns möjlighet att presentera sin konst i medlemsmapparna, som är tillgängliga för galleriets besökare. Om ni vill göra en, kom förbi galleriet så får ni som medlem en tom mapp av gallerivärden som ni kan fylla med material.

En lista på våra medlemmar finns här.