Läs mellan raderna kommatecken bitch dom förhåller sig typ det är ok och vi kan tycka olika men NÄ vissa saker är inte ok jävla liberal idéskit

Johanna Gustavsson och Alejandra Albornoz
Kort utställning
-

A WORK IN PROGRESS (typ som ett genrep) på Galleri 54 i Göteborg, 1&2 oktober:

"Läs mellan raderna kommatecken bitch dom förhåller sig typ det är ok och vi kan tycka olika men NÄ vissa saker är inte ok jävla liberal idéskit"

- ett scenkonstverk av skådespelaren Alejandra Albornoz Goic och konstnären Johanna Gustavsson

Scenkonstverket är en vidareutveckling av ett textverk som skrevs utifrån ett tre dagar långt samtal mellan Alejandra och Johanna som berörde frågor som klass, skuld, självförakt, hat, att bli en klassförrädare, att ta ansvar, att bli en kliché, att ta bort sig själv m.m m.m. I ett försök att illustrera de multipla språk och dubbla identiteter en bär med sig som klassresenär beskriver verket styrkan i klassresan men även våldet, paranoian, skulden och skammen som den för med sig.
I scenkonstverket kommer texten att experimenteras med rumsligt för att göra plats för samtal om klasserfarenheter och för att öppna upp en diskussion om gestaltningsfrågor, specifikt i relation till personliga erfarenheter.

Läs mellan raderna kommatecken bitch dom förhåller sig typ det är ok och vi kan tycka olika men NÄ vissa saker är inte ok jävla liberal idéskit har premiär på AliasTEATERN i Stockholm den 7:e oktober men först kommer vi till Göteborg den 1 och 2 oktober och kör ett par genomdrag av arbetet. Vi hoppas ni vill komma då!

Föreställningen börjar kl 14 men antalet platser är begränsat så kom i tid. Galleriet öppnar 13:30 med förmingel.

VARMT VÄLKOMNA!!
hälsar arbetsgruppen:

Alejandra Goic Albornoz
Johanna Gustavsson
Airin Fardipour
Monica Albornoz

Arbetet genomförs med stöd av Stockholm Stad och ABF Stockholm.

INFO om speltider och biljetter på AliasTEATERN i Stockholm:
http://www.aliasteatern.com/event/las-mellan-raderna-kommatecken-bitch-d...