DIALOGEN OM FRAMTIDEN

Linn Hansén & Johannes Samuelsson
Kort utställning
-

Hur vill du ha ditt Göteborg? Hur vill du ha ditt jubileum? Hur låter en dialog?

Dialogen om framtiden är ett konsensuskantat samarbete mellan poeten Linn Hansén och konstnären Johannes Samuelsson, med utgångspunkt i de så kallade medborgardialogerna kring Älvrummet och Göteborgs jubileumsår 2021.

Alla som har sin vardag i regionen, de verkliga experterna på området, bjuds in att lyssna till Dialogen om framtiden. Detta öppna och förutsättningslösa samtal i ett tidigt skede av processen kommer med största sannolikhet att falla ut väl. De synpunkter som samlas in är ett ovärderligt underlag för arbetet med att förverkliga visionen om ett öppnare Göteborg, ett roligare jubileum och en närmare region.

Dialogen framförs under vernissagekvällen av styrelsen, bestående av Johannes Samuelsson och Linn Hansén, och finns sedan, i annan tappning, att lyssna på i lokalen under helgen den 30-31 augusti.

Läsning kl 18.15. Sedan vin, snacks och dialog.

Varmt välkommen!