Why did you leave?

Hillside Projects (Emily Berry Mennerdahl & Jonas Böttern)
Utställning
-

Why did you leave? är del av det konstnärliga projektet Searching for the European Roller som varit under utveckling sedan 2014. På Galleri 54 tar det sig form i en performanceföreläsning, två kartor, en artist book, en video samt en installation med lager av uppslagna sidor från en obunden bok. Tillsammans kartlägger dessa verk en specifik fågelarts historia och ifrågasätter dess plötsliga försvinnande.

– För länge sedan levde och häckade blåkråkan fritt i norra Europa. Av okända anledningar minskade artens bestånd kraftigt, och sista gången fågeln observerades häcka i Sverige var sommaren 1967. På senare tid har denna specifika fågel varit del av ett försök av forskare att återintroducera vissa arter till Sverige. Detta görs genom att förändra landskapet och utforma särskilda miljöer som är attraktiva för bland annat blåkråkan. En djupgående studie av kartografi och utav modeller för hur just denna fågel förflyttar och rör sig, har lett Hillside Projects att ifrågasätta önskan att återintroducera en specifik art. Varför är vissa arter mer önskvärda än andra, eller varför har de en oåterkallelig behörighet till ett givet territorium? Historien om blåkråkan blir på detta sätt en metaforisk startpunkt för en bredare undersökning av begrepp som gränser, begränsningar och migration, liksom tillhörighet, acceptans och partiskhet.

- France Choinière, Dazibao, Montréal

Hillside Projects är ett konstnärligt samarbete mellan Emily Berry Mennerdahl och Jonas Böttern. De två Stockholmsbaserade konstnärerna utvecklar tvärvetenskapliga projekt där fokus ligger på händelser och historier kring naturen, och som i deras verk blir en metafor för sociopolitiska frågor. Hillside Projects är särskilt intresserade av begreppet kunskap och av auktoriteter på denna kunskap. De arbetar med jämna mellanrum med tänkare och forskare i andra områden för att bredda spektrat för sina undersökningar. Deras projekt tar sig uttryck i performanceföreläsningar, teckning, text och video med ett särskilt intresse för metoder för historieberättande, performativa strategier och samarbete. Hillside Projects är medlemmar av det konstnärsdrivna galleriet ID:I Galleri i Stockholm.

www.hillsideprojects.se

Bokrelease för publikationen Why did you leave?, Hillside Projects, 2018 (100 exemplar). Med generöst stöd från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och Billes Tryckeri Göteborg.

Again and again we ask these questions (video, 2019) är gjord genom hängiven support och tid från våra samarbetspartners Giorgos Chloros (filmare) och Jonas Holmer (klippare, ljuddesigner och musiker). Tack.

FREDAG 15 FEBRUARI
Kl 18–21 vernissage och bokrelease för publikationen Why did you leave?
Kl 19 performanceföreläsning Searching for the European Roller (på engelska, ca 25 min)

LÖRDAG 16 FEBRUARI
Kl 13 konstnärssamtal: Mikael Olofsson samtalar med Emily Berry Mennerdahl & Jonas Böttern

 

Med stöd av
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och Billes Tryckeri Göteborg