Radii

Jessica MacMillan
Utställning
-

Galleri 54 har nöjet att presentera Radii, en soloutställning med nya och nyare verk av Jessica MacMillan. Med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till skulptur och installation använder sig MacMillan av geofysisk orientering, optiska instrument och vanliga vardagsföremål för att undersöka koncept inom astronomin. I sin utställning på Galleri 54 presenterar hon verk på en planetär skala – både hypotetiskt och i verkligheten – för att dra linjer mellan det vardagliga och det astronomiska.

Hennes nya video, Porcelain Cups (ø26,329km), är en CGI-animation av en skulptur som är större än jorden. Om ett material har tillräckligt stor massa kommer det till slut att bli en sfär genom påverkan av sin egen dragningskraft. Genom att använda metoder och formler som lånats från planetologin har MacMillan tillämpat det konceptet på en kaffekopp, och skapat en skalenlig simulation av en ny planet.

Hon visar också Antiplanet, en installation med hushållsföremål som gjorts om till rörliga skulpturer. Med hjälp av utrustning och procedurer som man använder för att styra teleskop står de nitton rörliga skulpturerna i linje med planetens axel, och roterar med samma hastighet – men i motsatt riktning. Genom att motverka planetens rotation orienterar de sig till vilket objekt som helst i djuprymden som de råkar vara vända mot, befriade från jordens rotation.

Jessica MacMillan (f. 1987, New Hampshire, USA) är verksam i Oslo, Norge. Hon har en magisterexamen från konsthögskolan i Olso (2016) och en kandidatexamen i skulptur och konsthistoria från Massachusetts College of Art and Design, Boston (2010). 2017 hade hon en soloutställning på Studio 17, Stavanger och var artist-in-residence på Skaftfell Center for Visual Art, Seyðisfjörður, Island. Verk av henne har tidigare visats i grupputställningarna Here and Not på Atelier Nord ANX, Oslo; Forårsudstillingen på Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen; och Ora or Labora på Kunstnernes Hus, Oslo.

 

Med stöd av
Norska kulturrådet
Billedkunstnernes Vederlagsfond