Prelude

Martin Solymar & Nils Elvebakk Skalegård
Utställning
-

Ett eko av folklore klingar i solnedgången, en hink kastar en dubbel projektion.
1991 uppstår i dimdaggen där palmer omger stridande kungar.
Ett sammetslent ljud cirklar ur minnena, när mytologin regnar, dammet kastas upp,
ur
backspegeln färden.

Martin Solymar och Nils Elvebakk Skalegård är båda utbildade på Konsthögskolan Valand där de tog sin MFA, 2012 respektive 2013. De delar ett direkt, intuitivt förhållningssätt till måleriet där intressen för transparens och lagerbildning samverkar. Solymar och Skalegård eftersträvar en balansgång där materialitet och innehåll kompletterar varandra i fråga av utförande och på estetiskt plan.

Martin vandrar mellan världar av karibisk folklore och nordisk Black Metal. Han har på senare tid arbetat med att förankra sitt måleri i en mytologisk synkretism där kulturella ytterligheter möts. Han ser måleri som något som verkar i lager, där förståelsen ibland är tveeggad. Solymar bejakar det tveeggade förhållningssättet som en grundingång för läsning av hans bilder.

Nils har som metod i sina verk att arbeta med medier som har kort väg från tanke till utryck. Dessa infattar bl a måleri, lerskulpturer, teckning, text och ljud. Centralt i Skalegårds konstnärskap står ordet brytningspunkt. Ofta kommer detta till uttryck i brott mellan fjärran liggande konnotationer, natur i möte med kultur eller som ambivalenta sammanställningar.

Utställningen Prelude visar verk av Nils och Martin där de arbetat på varsitt håll, för att i det spontana mötet mellan verken skapa en dialog på Galleri 54. En gemensam nämnare för Skalegård och Solymar är att de förhåller sig till musiken som element vilket de på olika sätt behandlar i bild. Utställningen kan på detta vis ses som en upptakt, ett förspel till två konstnärskap likt ett preludium till ett musikstycke.