Medlemsutställning på Galleri 54

Grupputställning med 95 konstnärer
Utställning
-

Kom och se en utställning med 95 medlemmar,
installerad tillsammans under en dag!

Vernissage fredag 13 dec kl 18–21

Performances:
Benedikte Esperi – kl 18 i galleriet
Elin Wikström – på gatan utanför under kvällen

Dokumentation av performanceverk som utfördes 13 december som en del av årets medlemsutställning på Galleri 54. Utställningen visas till och med onsdag 18 december.

Elin Wikström: 

Från klockan sex, vid vernissagens början, stod jag på trottoaren utanför galleriet, iförd varma vardagskläder och kontaktade förbipasserande personer, med följande öppningsfras: – Du är slumpmässigt utvald till att bli mottagare av ett konstverk. Vid överlämningen berättade jag att verket har titeln Anteckningsbok för dubbelriktad text på böjd linje och är utformat som en övning i läsande och skrivande. Därefter slog jag upp en sida ur boken och visade de vågiga linjerna och hur texten i förordet gav exempel på detta dubbelriktade skrivsätt, så kallad plogskrift, där varannan rad löper från höger till vänster och varannan från vänster till höger. Frågeställningarna som ligger till grund för verket genererade livliga samtal: – Hur kommer det sig att vi läser och skriver på raka rader och låser fast texten i endast en riktning? Vilka effekter har det på medvetande och tanke? Dessa samtal pågick fem till femton minuter, handlade främst om lärande och det alternativt begränsande och frigörande i valet mellan att antingen behålla eller ändra invanda beteenden. Utom vid ett tillfälle då personen stannade till, tog emot boken utan kommentar och snabbt gick vidare. Kvart i nio, när rullväskan vid min sida där de tjugofem anteckningsböckerna förvarades var tom, avslutades verket. Böckerna hade, med några få undantag, delats ut till för mig obekanta personer. Ingen av mottagarna avböjde att ta emot gåvan, samtliga uttryckte viss förvåning över att gåvohandlingen inte fordrade någon motprestation.
Verket är tillverkat enligt konstnären Olle Essviks metod The Machine som utgår från hur det med DIY-tekniker och digitala verktyg går arbeta med bokbinderi. Handlingen att under trettiotre dagar, dagligen skriva ut och binda en bok, ingick i min utställning Det är…, Det var…, Men det…, Det finns…, Man kan… på Skövde Konstmuseum sommaren 2019.

I denna dokumentation ingår ett ark ur anteckningsboken och ett exempel på dubbelriktad text på böjd linje från en transkription av Liedmans bok Ett oändligt äventyr och fyra fotografier tagna av Denis Romanovski.

Elin Wikström, 14 december 2019

bild bild

 

Elin Wikström

Elin Wikström

Elin Wikström

Elin Wikström

Benedikte Esperi: 
Titel: Corner Peace / 1993:1617 / 60 cm / 3376 sekunder

Teknik: Performance 10 min & Videoverk 3376 sekunder
Av och med Benedikte Esperi
Tillkomstår 2019

Mitt främsta medie är kroppen. Jag ser dess möjlighet att aktivera olika rum visuellt och imaginärt. I verket använder jag Ordningslagen (1993:1617) som en faktisk plats. En plats med rätten till en  icke-produktiv kropp.

Jag återkommer ofta och gärna till Ordninglagen i mina verk. I mitt performance på medlemsutställningen i Galleri 54, tar jag fysiskt plats med det som jurister vid polismyndigheten i Göteborg har satt som tolkning av lagen:

”jag får ta 60 cm i anspråk, att inom rimlig tid, framföra ett(mitt) upphovsrättskyddat verk utan tillstånd på offentlig plats” 

Lagtexter kan tolkas och användas som argument för att kuva det som ses som ett hot dvs motbilden till det som underbygger ett samhälle med människors underkastelse, ett icke-motstånd, ett samhälle utan friktion, ett samhälle utan motstånd.

Frågor jag ställt som ej är besvarade av polismyndigheten:

– Vad innebär rimlig tid?
– Vad definierar tid, upplevd eller klocktid?
– Kan jag stämmas om verket är för kort?
– Kan jag stämmas om det är för långt?
– Kan jag förflytta dessa 60 cm?
– Är det 60 cm2?
– Finns det en begränsning i höjd?


Under några tumultartade år då jag påbörjade min konstnärliga utbildning fanns en nära tillhörighet i aktivism där husockupationer och manifestationer var ett självklart sätt att fysikt ta plats i offentliga rum/diskussioner med. Att på riktigt förstå lagtexter blev därför ett sätt att ta makt över situationen.

Videoverket är en kommentar till konstrummets förväntningar.

 

Benedikte Esperi