Liquid Excess / Gifted Men / Homotopos

Nils Agdler, Birt Berglund, Timo Menke & Johan Sundell
Utställning
-

Utställningen utforskar två till synes olika rum: den offentliga toaletten och spermakliniken. Utställningens två delprojekt Homotopos och Gifted Men ställer frågor som: På vilket sätt utgör offentliga toaletter för homosexuella män, och bås för heterosexuella spermadonatorer slutna rum för begär och överflöd? På vilka sätt kan dessa rum vecklas upp eller vändas ut och in för nya kopplingar, flöden och avregleringar? Med hjälp av ljud, film och installationer undersöker verken hur sperma och urin som kroppsvätskor både förhandlas och transformeras genom medicinska policys och sociala praktiker i (o)synliga ekonomier. Under öppningshelgen genomförs ett performance ute i Göteborgs stadsmiljö följt av ett donationsperformance i utställningslokalen, därefter ett samtal med sociologen Arne Nilsson som knyter an till tematiken om queera begär och arkitektur, reproduktiva tekniker och maskulinitet.

Pressmaterial längst ner på denna sida. Foton av Nils Agdler (publiceras tillsammans med fotografens namn) samt text om utställningen av Galleri 54:s Fröydi Lazlo. 

 

Med stöd av
Projektstöd Pronto från Göteborgs Stad
Konstnärsnämnden