Dômen konstskola – stipendiater

Nelly Engström, Aron Agélii & Karin Danielsson
Utställning
-

Varje år delar Dômen konstskola ut stipendier till tre avgångselever som i år är Nelly Engström, Aron Agélii och Karin Danielsson. Under utställningen på Galleri 54 kommer de att visa sina senaste verk.

Nelly Engström

Jag intresserar mig för emotionellt laddat material. Aska och jord brukar vara återkommande arbetsmaterial men det kan egentligen vara vad som helst så länge det finns en känslomässig koppling till materialet. Det är via det känslomässiga bandet som laddningen uppstår för mig.

Här har jag velat följa en förädling av tid och material. Utöver egenvald jord så har jag bett personer i min omgivning att ge mig jord från platser som de själva fått välja. Jag har sedan försökt sammanföra deras jordkopplade berättelser i en slags cyklisk tidssfär. Jorden som oändlig och historierna som ett axplock ur den oändligheten.

Aron Agélii

Jag inspireras av hur våra sinnen försätter oss i olika tillstånd, hur konst kan få oss att starta om, tänka bortom rationalitet och ge nya perspektiv. I mina verk utnyttjar jag ofta ljudets transformativa potential och åskådaren som nyckelkomponent.

Den här gången bygger jag upp en passage, ett rum i rummet. Jag leker med lager av rytmer, i och ur fas. Technons tydliga mönster förvandlas till något annat.

Karin Danielsson

Materialen står i fokus eller fungerar som min utgångspunkt. Både dess materialitet och vad de kan rymma, skyla, visa, dölja, avgränsa eller framhäva. Formen kan sedan ta sig uttryck i bild och text eller som en närvaro i rummet genom installation eller performance.

Tidigare material är bland annat arkitektpapper, gardiner och skönlitteratur om relationer.

I detta projekt arbetar jag med handduken, som en gräns mellan det privata och det allmänna.