Blå skuggor i medicinträdgården

Johanna Arvidsson
Utställning
-

Konstnärssamtal söndag 29 sep kl 13

Varje historiskt ögonblick har sina egna kulturella koder. De bilder som skapas i vårt samhälle är ett viktigt historiskt material och är en del av det som har lett till dagens synsätt och värderingar. I Blå skuggor i medicinträdgården som är en del av ett längre projekt hanterar Johanna Arvidsson skildringen av den kvinnliga kroppen genom olika epoker och filosofiska traditioner i den västerländska (konst-) historien, där medicin- och religionshistoria lyser starkt igenom. I projektet utgår Johanna från sin position som kvinna, konstnär och nybliven mamma och utforskar kvinnliga perspektiv och berättelser för att sudda ut gränser av tid för att diskutera i dagens ljus.

Johanna använder sig av historiska bilder och berättelser och tar detaljer av symbolik och objektifierande men även gester av protest och motstånd för att ifrågasätta det perspektiv med vilket vi ser på bilden av kvinnan och avkoda de symboler som inom måleriets historia förknippats med henne. Johanna arbetar med dessa bilder på textila material valda utifrån historiska referenser och utställningen inleds med ett blått draperi där en skugga uppenbaras: det är en skugga av en religiös målning som symboliserar födelse och livscykeln genom kvinnan. Religiösa historier har ofta legat till grund för historiska motiv och varit ett ideal för samtiden. Sammet har varit en viktig statussymbol inom mode och religion och även den blå färgen har många referenser både inom religion, men även som melankolins färg. Det rådande kvinnoidealet som gestaltats i konsthistorien är ofta tätt kopplat med den medicinska situationen för kvinnan och de så kallade kvinnosjukdomarna vars medicinska diagnoser förändras över tid. I utställningens inre rum har handvävda sänglinnen färgats med färgpigment från medicinalväxter hämtade ur Trotula av Salernos omfattande skrifter. Hon var läkare under tidigt 1200-tal och specialiserade sig på kvinnomedicin. Trotulan var den rådande handboken för kvinnomedicin fram till dess att makten över kvinnokroppen togs över av den manliga läkaren.

Trots att kvinnans historia oftast inte är den som registrerats i texter och historieböcker är det viktigt för Johanna att blicka tillbaka på den historia vi omges av och reflektera kring  kvinnors situation i alla tider. Genom att sätta bilderna som oftast är skapat av ett manligt öga i en ny kontext och se kvinnan med en annan blick hoppas Johanna på att öppna upp för en dialog om dagens situation för kvinnan.