EFTERLYSNING!!! WANTED!!!

SAQMI - The Swedish Archive for Queer Moving Images
Peepshow
-

Vernissage fre 24 maj kl 18–21

SAQMI - The Swedish Archive for Queer Moving Images efterlyser material till det nystartade arkivet.

---------------------------------------------------

The Swedish Archive for Queer Moving Images samlar för första gången i Sverige den queera rörliga bildens historia på en och samma plats. En historia som marginaliserats genom förtryck och självcensur. Med metoder som efterlysningar, insamlingar, dokumentation, intervjuer, arkivering, visningar, presentationer, workshops och samtal kommer den första plattformen för queer rörlig bild i Sverige att skapas.

The Swedish Archive for Queer Moving Images är en plattform och ett arkiv för queer rörlig bild i Sverige, genom historien och fram till idag.

The Swedish Archive for Queer Moving Images är den självklara mötesplatsen för samtal, diskussioner, möten och filmvisningar.

The Swedish Archive for Queer Moving Images är länken mellan dem som gör queera rörliga bilder och dem som söker efter dessa.

The Swedish Archive for Queer Moving Images skapar med hjälp av queera arkivarier, historiker, bibliotekarier, tekniker och formgivare en portal för queer rörlig bild i Sverige.

The Swedish Archive for Queer Moving Images tillgängliggör, sprider och synliggör en undanskymd queer filmhistoria.

The Swedish Archive for Queer Moving Images verkar för att fler ska våga göra de rörliga bilder de vill och hitta stöd för sin vision.

The Swedish Archive for Queer Moving Images vill inspirera unga queera människor till att arbeta med rörlig bild.

The Swedish Archive for Queer Moving Images skriver in den queera filmen i filmhistorien.

www.saqmi.se