Öppen repetition

Kristian Berglund och Jakob Sjöstedt
Kort utställning
-

Kristian Berglund och Jakob Sjöstedt rör sig var och en kring begrepp som rumslighet, funktionalitet och språklighet. De hyser båda en tilltro till materialet och det skulpturala arbetet som bärare av kollektiva, såväl som individuella upplevelser och erfarenheter. Tillsammans försöker de finna ett gemensamt uttryck som går stick i stäv med idén om ett solitärt geni.

Så här skriver de om sig själva:

Vi öppnar upp för misstag och läckage, håligheter och sprickor och ur det till synes tillstängda och stumma, förstärker vi det språkliga och fångar upp resonansen.

Vi kan förvänta oss allt och inget. Rörelse och stillhet.