Finissage och samtal/föreläsning med Helen Forsberg och Madeleine Larsson

Dorna Aslanzadeh
Föreläsning
-

Finissage för Dorna Aslanzadehs utställning ”att förtära, att förtäras” med föreläsning och samtal kring vår kropp efter döden och begravningar med Helen Forsberg och Madeleine Larsson: ”Vad händer med vår kropp efter döden? Bryr vi oss eller spelar det ens någon roll?”.

Söndag 10 mars kl. 14.00 – 15.00.

Efter döden genomgår vår kropp olika nedbrytningsstadier, yttre miljö och valet av begravningsmetod påverkar förloppet av nedbrytningsprocessen. I Sverige har vi sedan 1890 två begravningsskick, jordbegravning och kremation, båda dessa metoder kräver kista. Vid jordbegravning grävs kistan ner på ett djup där jorden är så syrefattig att kroppen inte förmultnar utan i stället fortgår förruttnelsen. Vid kremation sker en förbränning av både kista och kropp och kvar blir rester av ben och aska.

Madeleine Larsson och Helen Forsberg, båda begravningsrådgivare från Kungsbacka/Göteborg och två av initiativtagarna till jordatorium.se, berättar om den nya begravningsmetoden NOR (natural organic reduction) eller återjordning som den även kallas. Denna metod kräver ingen kista utan istället sker en naturlig process där kroppen bryts ner till jord på 40 dagar. Ett jordatorium skulle därmed kunna bli ett alternativ till krematorium i framtiden. Madeleine och Helen bjuder in till samtal hur vi ser på det fysiska förloppet efter döden dels ur ett miljöperspektiv men också ur ett etiskt och filosofiskt perspektiv.

Det kommer att finnas fika.

 

Med stöd av
Göteborgs stad