Reach Out and Touch Someone

Sara Andreasson
Peepshow
-

Verket Reach Out and Touch Someone berör livsstilsval där handlingen är till för stunden - inte för framtiden. Utifrån hur underhållning och nöjen illustreras i media och hur dessa speglar tendenser i samhället, tycker jag mig se ett mönster där de unga vuxna som lever utan en garanti om en ljus framtid ägnar sig åt nöjen som i någon form är självdestruktiva och som ofta kommer med en risk för smärta. Underhållning får lov att bli en norm att förhålla sig till när en konstruerar identitet och meningsskapande, där gambling med kroppen som insats uppmuntras. En gambling som vid förlust kan leda till posttraumatisk stress eller funktionsnedsättning. Handlingen som genererar en kick i nuet trumfar ut den långsiktiga handlingen, eftersom framtiden ändå inte känns trygg, ljus eller garanterad.

Sara Andreassons konstnärliga arbete kretsar kring livsstilar och de val vi gör för att finna en känsla av tillhörighet. Till livsstilar hör vissa material - objekt och produkter som har tillskrivna egenskaper och status utifrån vilka typer av personer som brukar dem. Det är dessa hon använder för att konstruera associationsresor som varierar beroende på betraktarens förkunskaper och erfarenheter. Sara Andreasson tog en BA i fri konst vid Akademin Valand våren 2017.

http://www.saraandreasson.nu/

Sedan ett år tillbaka pågår ett samarbete med Ellie Engelhem som curator för Galleri 54:s fönstergalleri. Hon är konstnär och studerar nu på Masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand.