Mina händer bokstavligen skakar

Johan Andrén
Peepshow
-

En kontrastering av youtubefenomen, av samtida ritualer i konsumtionskulturen.

Johan Andrén studerar fotografi på Akademin Valand. Andrén jobbar med bilder, objekt, ideologi, hur bilder tillskriver värde till vardagliga objekt, hur vissa objekt förkroppsligar ideologi, och hur ideologi upprätthålls genom bilder.

www.johanandren.se

I samarbete med
akademi Valands studentdrivna gallerigrupp