"inte rå på, inte ha kontroll över, inte kunna göra någonting, inte kunna röra någonting"

Jennifer Bergsten
Peepshow
-

Jag arbetar ofta kring ämnen som rör kroppen och kroppar som beter sig på ett oroväckande sätt. Jag vill få fram en känsla av det andra – det osannolika och absurda. Mitt arbete handlar ofta om minnen, förnimmelser, situationer och känslor som rör kroppen. Kroppen som ett objekt för njutning, smärta, sorg, oro, ångest och glädje. Kroppen som ett verktyg, ett medel, ett objekt, en kraft. Jag vill skapa bilder och miljöer som förstärker dessa känslor och jag vill skapa samspel och motspel mellan dessa olika känslor. Jag vill framkalla obehag, igenkänning, otrygghet, förståelse eller ett förtydligande alternativt förvirrande sätt att se på kroppen. Jag är intresserad av linjen mellan trans och svaghet och vill kombinera verklighet med dröm för att på så vis förstärka en sorts öververklighet, en surrealitet.