Inägor & utmarker

Nina Lassila, Stina Pettersson, Robertina Sebjanic, Nina Svensson & Mari Lagerquist
Kort utställning
-

Inägor & utmarker är en utställning som samlar fem konstnärer som från olika utgångspunkter börjat intressera sig för mark, odling och tillhörighet. Deltagande konstnärer är: Nina Lassila, Stina Pettersson, Robertina Sebjanic, Nina Svensson & Mari Lagerquist.

Att odla är ett för människan relativt nytt påfund, de tidigaste lämningarna som hittats är från ca 12 000 år sedan. Att kunna odla har varit en grundförutsättning för mänsklig utveckling. Idag i västvärlden är det endast ett fåtal personer som är bönder och odlar för matproduktion eller driver skogsbruk. De som odlar som hobby är desto fler och ord som stadsodling och närodlat är idag vanliga begrepp. Odling sägs dessutom stå för de mjuka värdena i en urban miljö – kvinnliga värden.

Några forskare menar dock att det var när människan blev bofast och odlare som det patriarkala samhället tog fart och fick sin form. Andra menar tvärt om, att det var genom att odla i samklang med Moder Jord som de matriarkala samhällena byggde sin bas. Åsikterna går isär och ytterligare forskare menar att vi pendlat däremellan. Vad som dock är tydligt i dag är att det oftast är kvinnor man möter i olika odlarföreningar, trädgårdsföreningar - och snart också i varenda skogsförening.

Nina Lassila: Bor för tillfället i Belgien men har sitt ursprung i Finland med mark och stuga i norra Finland. Där har hon i verk undersökt banden till familjen och platsen. Och den platsen som en möjlig tillflyktsort ifall Europa brakar samman. http://www.ninalassila.com/

Stina Pettersson: Arbetar med de subtila växterna och gärna i de bortglömda ruderatmarkerna eller ängarna. I verk undersöker hon kopplingen mellan växter och text. Här tittar hon närmare på en specifik men ändå obestämbar yta någonstans i Göteborg. http://stinapettersson.se/index.html

Robertina Sebjanic: Bor i Ljubljana, Slovenien. Robertina arbetar kring frågor om gränsen mellan det artificiella och ”naturliga”. Detta gör hon genom att undersöka naturen genom teknik, så kallad Bio-art. http://robertina.net/

Nina Svensson: Bor i Stockholm men fler av hennes arbeten sker på orter som ligger en bit från storstäderna. Med ett grundläggande intresse för att skapa andra ägandeformer och sociala nätverk hittar hon de specifika frågorna på platsen, i orten, hon besöker. http://ninamariesvensson.blogspot.se/

Mari Lagerquist: Kommer ifrån en bondefamilj där marken är viktig och har själv odlat i hobby-format i centrala Göteborg. I olika verk och projekt har hon undersökt kopplingen mellan mark och tillhörighet, när har man rätt till en plats? http://www.marilagerquist.se/

Kortutställningen Inägor & utmarker är initierad och organiserad av Mari Lagerquist