Frihetsförmedlingen

Lars Noväng & John Huntington
Kort utställning
-

Frihetsförmedlingen öppnar
kontor i Göteborg

Frihetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av frihet, med uppdrag att verka för en starkare fri sektor, minskat lönearbete och ökad frihet för alla individer. Under tre dagar, 23-25 januari, öppnar förmedlingen nu ett lokalkontor på Galleri 54 i Göteborg.

Frihetsförmedlingen välkomnar frihetssökande och andra intresserade till kontoret där det går bra att påbörja sin frigörelseplanering, utvärdera sina frihetsmöjligheter, få hjälp med sökning i platsbanken, få frihetstillstånd utfärdat, träffa en frihetshandläggare och mycket annat.

Frihetsförmedlingens lokalkontor produceras av konstnären John Huntington från Kanslibyrån i samarbete med konstnären och kulturentreprenören Lars Noväng. Både Lars och John arbetar tematiskt kring arbetsmarknadspolitiska frågor, individuellt ansvar och byråkrati och har starka kopplingar till Frihetsförmedlingen genom sitt enträgna konstnärliga arbete för ökat oberoende och konstruktiva normbrott.

Frihetsförmedlingen utvecklar kontinuerligt sin verksamhet genom nya stödmöjligheter till frihetssökande, både på hemsidan och genom att sätta upp Frihetsförmedlingskontor på olika platser i landet. Ett centralt uppdrag är att öka friheten och handlingsutrymmet för de stora befolkningsgrupper som nu är inlåsta på arbetsmarknaden eller i andra tvingande strukturer och normativa mönster.

Missa inte denna unika möjlighet att ta er längtan efter frihet på fullaste allvar. Missa inte heller en trevlig pratstund, åtföljd av ett glas valfri dryck, kring vad som skulle hända om vi lät frihetslinjen ersätta arbetslinjen.

När
23 jan 18.00 - 21.00 / 24 & 25 jan 12.00 – 16.00

Var
Galleri 54, Kastellgatan 7, Göteborg

www.frihetsformedlingen.se

Varmt välkomna!