Den Vackra Stjärnan – drömmar från mikro-världen

Fröydi Laszlo med Club Antropocen
Kort utställning
-

Utställning, workshops och videovisning.


Under helgen 13 -15 okt omvandlas Galleri 54 till ett experimentellt rum med drag av naturvetenskapligt laboratorium, samtalsplats och ateljé för teckning och performance. För bildkonstnären Fröydi Laszlo och medlemmarna i Club Anthropocene integreras konst, naturvetenskap, filosofi och etik i ett konstnärligt uttryck. Erfarenheten och tänkandet tar alltid plats någonstans, i en kropp och i ett rum.


Workshop på Kulturnatten fredag 13 okt kl 18-21 och lördag 14 okt kl 12-16.
Vi studerar mikrovarelser i mikroskop, genom uppförstorade projektioner på väggen. Golven kommer att vara täckta med papper som besökande kan teckna på med kol. Ett problem med mikrovarelserna är att de rör sig snabbt och kaotiskt. Hur ska vi teckna av dem utan att döda dem? Varför har vi utvecklat en vetenskaplig tradition med utgångspunkt i att teckna mikrolivet, och inte ifrån att dansa det?

Sedan början av den moderna vetenskapliga illustrationen i teckning, film och foto har det estetiska och vackra varit omtvistat. När den vetenskapliga stringensen övergår i det fria konstnärliga uttrycket är det ofta vid att överdriva symmetri och rytmiskt ”perfekta” former. Detta kan även tangera ett etiskt förhållningssätt.

Du får chansen att prova på båda att teckna och dansa mikrolivet. Kom gärna in med ditt eget vattenprov som du tror kan innehålla mikroliv, som t.ex. från en damm, bäck, havet eller en sjö. Grönska (lite slemmigt) är ofta ett bra tecken. Om du vill ta prov från ytan av en vattenkropp, använd gärna en planktonhov så här års.


Söndag 15 okt Filmvisning 12.30- 15.00
Under söndagen visar vi tre olika filmer som handlar om hur man konstnärligt eller estetiskt kan relatera till både det vackra i naturen och naturförstörelse. Obs. att den sista filmvisningen är en workshop som följs av en diskussion:

12.30
I filmen "Gyre" ser vi hur en grupp konstnärer deltar i en expedition med båt till avlägsna men väldigt vackra stränder i Alaska, där havsströmmar (gyres på engelska) har gjort att det har drivit i land stora samlingar av plastavfall. Stränderna är vackrare utan plasten, som dessutom skadar djurliv och miljö, men finns det inte en skönhet i avfallet också? Kan konstnärerna använda denna skönheten i materialet för att väcka människors medvetenhet om plastens negativa konsekvens, eller är den största miljöinsatsen helt enkelt att konstnärerna kommer med ut och tar bort skräpet? Längd: 30 min.

13.00
I filmen "An Ecology of Mind" har filosofen Gregory Bateson´s dotter gjort ett poetiskt och tänkvärt porträtt av sin fars liv och sätt att tänka. Sammanhangen mellan allt levande på vår jord är svårare att se än de enskilda objekten och händelserna. Detta är en av anledningarna till att vi inte förstår ekologiska konsekvenser av våra handlingsmönster. Kan vi, genom att förundras över och älska vår jord och glädjas över skönheten i det levande, finna kraft och styrka till att leva ett mer hänsynsfullt och närvarande liv? Är detta ett tema som också är viktigt för konsten? (filmen är på engelska, utan undertexter men ganska lätt att följa). Längd 60 min.

14.00
Den gamla stumfilmen "Das Blumenwunder" visar att timelapse fotografi inte är något nytt för vår tid. Vi visar den i stort format på väggen, så alla som vill kan dansa med blommor som rör sig i mänsklig storlek. Är antropomorfisering av andra arter ett bra sätt att få oss att bry oss om? Har konsten en särskild roll här? Är det sant att alla arter har sin egen upplevelse av tid och rum som utgår ifrån det fysiologiska och sinnena? Hur kan vi veta vad en blomma tänker? Längd 45 min.

https://www.youtube.com/watch?v=N8Dknw1Tu7o
Denna filmvisning / workshop följs av en diskussion, snacks och lite gott att dricka.


Öppettider för denna utställning:
Fredag 13 okt kl. 18-21 (utställning och workshop)
Lördag 14 okt kl. 12-16 (utställning och filmvisning)
Söndag 15 okt kl. 12-16 (utställning, filmvisning och workshop)
 
 
Med stöd av
Kulturrådet