The Ultimate Limits of Infinity and the Space Beyond

Andreas Sandström, Debora Elgeholm, Lina Persson och Niklas Wallenborg
Utställning
-

The Ultimate Limits of Infinity and the Space Beyond är en grupputställning av och med fyra konstnärer, Andreas Sandström, Debora Elgeholm, Lina Persson och Niklas Wallenborg.

Dessa konstnärer förhåller sig till science fiction genren i sin praktik och använder sig av dess tankevärld, formspråk och historia på olika sätt för att kommentera, känna av och titta på sin omgivning. Populärkulturella yttringar kopplas samman med vetenskap och konst för att undersöka idéer och känslor kring vår samtid och framtid där science fiction fungerar likt en referens eller som ett konceptuellt släktskap till samtidskonsten. Utställningen tar sitt avstamp i en form av Science fiction som i litteratur- och filmform undersöker verklighetens natur och villkor. Genren undersöker betydelsen av våra mänskliga val och effekterna av våra handlingar. Det är oftast realistiska spekulationer av en alternativ värld eller framtid som skildra människan i en verklighet som skulle kunna existera. Science fiction har förmågan att uppehålla sig i glappet mellan det trovärdiga och overkliga och inspirerar och formar vår samtid.

Välkommen på vernissage fredagen den 2 september klockan 18 - 21!

Utställningen pågår till den 25 september