Topografin mellan vandring och flykt

Patrik Bengtsson
Utställning
-

Topografin mellan vandring och flykt

I centrum för Patrik Bengtssons konstnärskap finns en redan berättad historia, hämtad från den moderna historieskrivningen: ett minne från en myt, en text ur en bok, något googlat.
En politiskt laddad händelse som gett konsekvenser för många eller endast berört få. Från denna punkt söker Bengtsson länkar mellan olika skeenden och tider för att finna kopplingar som kan föra berättelsen åt nya riktningar.
Han skildrar samtida tendenser som rör vårt samhälle och dess konstruktion.

Bengtsson samplar bilder och objekt och sätter samman dem i nya konstellationer för att få grepp om vilka former strukturer ges i ett försök att se politiska maktförhållanden och hur det för oss samman eller separerar oss.

I utställningen Topografin mellan vandring och flykt sammanfogas manipulerade bilder av målningar och nyhetsbilder med objekt som leder tankarna till vandring.
Att vandra är enligt Bengtsson början av skalan, en rörelse vars kulmen är flykt.
Begreppet rörelse bildar en slags utgångspunkt i utställningen i en strävan att slutligen nå fram.
I verken finns också en vandring ut ur de försök som har sparats.

Patrik Bengtsson är utbildad på Konsthögskolan Valand Fri konst 2000-2005
Han medverkade senast i utställningen Motbilder curerad av ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art 2014.
2016 inviger Alingsås konsthall sina nya lokaler med hans utställning ”Rest your little head and tell me about the past”.