Stipendiatutställning - Dômens konstskola

Lars Magnusson, Ylva Holmdahl & Salka Hellbacka
Utställning
-

I utställningen "På var sin sida om en stund" deltar konstnärerna Salka Hellbacka, Ylva Holmdahl & Lars Magnusson som är stipendiater från Dômen konstskola.

Vernissage fredag 6 januari klockan 18-21!

Salka Hellbacka jobbar med installation, skulptur, video och performance. Hon intresserar sig för det som göms i bakgrunden, det som ramar in bilden, det vi tar för givet och som vi i första hand kanske inte fokuserar på. Själv refererar hon till den anonyma arkitekturen såsom en dörr eller en vägg, vilket vi tydligt får se ett exempel på i utställningen på Galleri 54. Salka Hellbacka har under den senaste tiden undersökt humorn genom rum hon befinner sig i, försöker ur en clowns eller narrs perspektiv tyda och sen ändra omgivningen en smula för att aktivera resterande rum, såväl faktiska som mentala.

Ylva Holmdahl tecknar, målar och gör installationer. Den senaste tiden har hon blivit en samlare. Hon hittar saker. Plockar upp dom från diket, skogen eller en övergiven plats. Hon vill inte att dom ska ligga där och förbli oobserverade. I hennes projekt ”Found Objects” låter hon det funna materialet visa henne vägen till en svävande komposition där hon beskriver skapandeprocessen som ett tredimensionellt måleri.

Lars Magnusson arbetar med måleri, teckning, installationer och video. Här har han i bildmaterial från Tjernobylhaveriets efterdyningar letat efter punkter där gränserna mellan människa och maskin, natur och konstruktion tycks lösas upp och skapa hybrider av landskapet och kropparna i det.

I samarbete med
Dômen konstskola