Som skisser och modeller

Katarina Elvén & Karin Lindh
Utställning
-

I utställningen på Galleri 54 arbetar konstnärerna Katarina Elvén och Karin Lindh vidare med frågeställningar kring produktionen, presentationen och representationen av objektet. De har i en serie arbeten tagit utgångspunkt i samtidens konsumtionskultur. Tittat på dess tempel, riter och reliker, dess funktion och historia. Genom att härma, förflytta och missbruka varuvärldens språk och arkitektur har de försökt att angripa det maskineri som förvandlar objekt till varor och konsumtionskulturen till bländande kult.

Under arbetets gång har ‘skissen’ och ‘modellen’ varit både redskap och förhållningssätt. Skiss i betydelsen fritt prövande och en ständig början, som studie eller fångat fragment. Att visa på något som komma skall. Modell; som idé, tankemodell och skalmodell har genom historien fungerat som en begriplig hanterbar skala att samlas kring. I skissen och modellen synliggörs olika perspektiv och nya varianter.
Här ryms en dialog.

Katarina Elvén har en bakgrund som scenograf och tog sin magisterexamen vid Högskolan för fotografi 2004. Hon har ställt ut på bland annat Centrum för Fotografi, Bonniers konsthall, Galleri Signal och Overgaden Institut för samtidskonst.

Karin Lindh tog sin magisterexamen i fri konst på Kungl. Konsthögskolan 2005 där hon 2008–2009 även gick en postgraduate-utbildning i arkitektur. Hon har ställt ut på bland annat Konstnärshuset, Marabouparken och Färgfabriken.