Sensor

Jenny Berg
Utställning
-

Sensor är ett arbete i flera delar som rör sig i området för utbyte, kontaktytan. Det kan vara området för avskiljande av det främmande, platsen där ekonomiska transaktioner äger rum eller den fysiska ytan där huden flagnar och partiklar av allt omkring går in i porerna, ett konstant delande.

På Galleri 54 kommer bland annat att visas dokumentationsfilmer från resor till Longyearbyen på Svalbard. Det är film från flygresan, hyra av signalpistol på Sport Center (i Longyearbyen är det regel att inte lämna samhället utan att vara beväpnad, på grund av de många isbjörnar som lever där) och från vandring genom samhället mot samhällets slut. Där visas också en modell av landskapet där vandringen mot slutet har märkts ut med nålar och en installation där en rörelsedetektor (PIR-detektor, Passive Infrared Reciever) iakttar betraktaren utifrån sitt uppfattningsplan och påverkar vad betraktaren ser. Där finns också ett litet system av vattenslangar, pump, stenar, ljus, djur och folk av lera, mat, snus, växter, sprit och annat.

Jenny Berg arbetar med maktrelationer, mellanmänskliga och andra. I arbetet ingår handlingar, installationer i olika material, skulptur, text, film mm. Hon utgår ofta från återskapande och avbildande som medel att försöka omfatta vad som verkar svårt att omfatta. Ritningar och modeller leder vidare till försök där konstnärens eller initiativtagarens maktposition kan bli påtaglig i förhållande till material, människor, platser och till det som inte avbildas.

Jenny Berg är uppvuxen i norra Sverige, utbildad på Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och nu bosatt i Malmö. Webb: www.jennyberg.com

Projektet genomförs med stöd från Konstnärsnämnden och Kulturkontakt nord

Med stöd av
Konstnärsnämnden
Kulturkontakt nord