Seeds of smoke

Sven Drobnitza
Utställning
-

"Time and observation play an important role in my work. I often start by collecting, arranging, and experimenting with everyday objects that have been left behind, overlooked, discarded. Ordinary objects like an old bit of paper, broken shards of plastic, used tea-bags, eye lashes, metal strings, and matches, used or not. Within these things are the traces of the living in them. Yet they remain silent.
These objects echo the daily activities of our lives and the traces of the meanings we make with these objects. Their relationships appear unordered to one another yet they are all figures of sensation-less or even  purposeless items and activities. Taken from their context and scaled down to their form and colour the way we conceive them is altered."

Tid och iakttagelser spelar en viktig roll i mitt arbete. Jag samlar in, organiserar och experimenterar med vardagsföremål någon slängt eller lämnat efter sig. Det kan vara bitar av papper eller plast, använda tepåsar, ögonfransar, metalltrådar eller tändstickor. Dessa till synes triviala föremål talar om oss och våra vardagliga aktiviteter. Ändå är de tysta. Tagna ur sin kontext och reducerade till färg och form uppfattar vi dem som förändrade.

Sven Drobnitza (Tyskland) har en MA i fotografi från Akademin Valand och är verksam i Göteborg. Han har bl.a. ställt ut på Galleri Kurant (Tromsö), Hasselblad Center och Lalaland (Göteborg).