Public Space Private Place

Monika Marklinger & Johan Waerndt
Utställning
-

Konstnärerna Monika Marklinger och Johan Waerndt undersöker villkoren för vår tids stadsplanering. I videoessän Planners and Players, som visades i utställningen Att dela ett samhälle på Kulturhuset i Stockholm 2009, diskuterades hur stadsplaneringen gått från att vara en kommunal angelägenhet till att bli en förhandlingsfråga med näringslivet som inflytelserik part. På Galleri 54 öppnar nu utställningen Public Space Private Place – en installation som tar sin utgångspunkt i New York Citys Privately Owned Public Spaces (POPS).

New Yorks POPS-miljöer har sin upprinnelse i den kraftigt expanderande bebyggelsen på Manhattan. Trots att byggprojekten på Manhattan var strängt reglerade, började under 1900-talets mitt högattraktiva områden som Mid Town och Financial District lida brist på öppna ytor och offentliga miljöer. Detta ledde till att NYC Department of City Planning år 1961 i samarbete med enskilda aktörer påbörjade programmet Privately Owned Public Spaces. Idén går ut på att privata entreprenörer tillåts bygga högre och/eller större om de tillgängliggör en del av ytan åt allmänheten.

Under en vistelse i New York år 2010 fotodokumenterade Marklinger och Waerndt merparten av de drygt 500 POPS-platser som tillkommit under årens lopp. Den ursprungliga avsikten var att undersöka hur platserna används, hur människorna rör sig i denna nya typ av offentlighet. Men efterhand avslöjade researchen hur dessa juridiskt framförhandlade offentliga miljöer ofta fått en närmast pseudopublik karaktär. På flera platser fanns en uttalat repulsiv design i form av inhägnader och hinder med syfte att snarare skapa avstånd än möten. Trots att få storstäder i världen har en folktäthet som Manhattans, stod många av dessa offentliga miljöer tomma. Det ödsliga intrycket förstärktes av att platserna försetts med informationsskyltar som exakt angav antal sittplatser, buskar, träd, fontäner och papperskorgar.

På Galleri 54 kommer besökaren kunna närma sig POPS-miljöerna i form av en installation vars arkitektoniska upplägg refererar till de undersökta platserna. Installationen utgör ett arkiv som skapar såväl en rumslig plattform som visuell berättelse kring fenomenet POPS och dess implicita frågeställningar om tillgänglighet och restriktioner, offentliga rum och monument.

Projektet har genomförts med stöd från IASPIS.

I Monika Marklingers verk vävs visuella och politiska frågeställningar samman i myllrande collage och detaljrika installationer. Demokratins möjligheter i en alltmer avreglerad global ekonomi är ett återkommande tema i hennes konstnärskap. Flera av Marklingers verk synliggör de reella produktionsvillkor som utgör grunden för vår vardagstillvaro och ställer frågor om hur förutsättningarna för en så kallad global värdegemenskap ser ut. Monika Marklinger har deltagit i en rad utställningar både nationellt och internationellt och var under 2009-2010 IASPIS-stipendiat på ISCP i New York. Just nu är Monika Marklinger aktuell på utställningen Lögner om måleri, Moderna Museet, Malmö.

Johan Waerndts konstnärskap kretsar kring systembyggen, sociala strukturer och arkitektur. I hans verk – som tar form av såväl rumsliga installationer som nätverks-/videobaserade system utforskas och konstrueras olika typer av (mikro)samhällen. Ett av dessa mikrosamhällen – Global Structure for Social Animals – kunde utforskas via sonder och nätverkskameror i en separatutställning på Moderna Museet i Stockholm 2005. Hösten 2012 invigdes hans utsmyckning Structure for Social Animals– Vernacular Landscape på Boo Folkets Hus, Orminge, Nacka. Johan Waerndt har deltagit i ett flertal utställningar och projekt med fokus på stadsplanering och arkitektur. Under 2007-2010 var han som konstnär knuten till Region- och trafikplanekontoret, Stockholm, med särskilt fokus på den nya Region och Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010).

Monika Marklinger och Johan Waerndt, som också samarbetar under namnet MW Democratic Movement, har genomfört en rad gemensamma utställningar och projekt. I Göteborg visade de år 2009 videoinstallationen The Politics of Colour på Galleri Box. Installationen, som häromåret köptes in av Moderna Museet i Stockholm, behandlade det politiska implikationerna i samband med färg-TV-introduktionen under kalla kriget.