Position

Anna Ridderstad
Utställning
-

"Det är alldeles onödigt att förflytta sig: det räcker att ni överlämnar er åt tingen (…)"

Francis Ponge (Proêmes, 1933)

Jakttorn är ett torn som sätts upp vid platser där vilt skall jagas. Tornen är vanligen byggda av trä, och uppförda i anslutning till kalhyggen eller andra öppna platser som ängar, mossar eller kraftledningsgator. Jakttorn används vid framförallt drev- och vakjakt, och i södra Sverige är de ofta nyttjade vid älgjakten, varför en vanlig synonym är ”Älgtorn”. Dessa torn gör jakten säkrare eftersom sikten förbättras och beslutet om djuret är skjutbart eller inte underlättas.

Det finns inga exakta siffror på hur många jakttorn som förekommer i Sverige. Uppskattningar har gjorts från allt mellan ett par hundra tusen upp till ca två miljoner, men dessa är inte statistiskt belagda. Konstruktionen kräver normalt inte bygglov utan endast tillstånd av markägaren. Stora markägare som SCA har vissa regler som fastställer deras konstruktion och material, exempelvis att de ska vara byggda av trä (Wikipedia).

Anna Ridderstad (f 1976) arbetar med skulpturala verk i större format. Den tydligaste ingången är byggandet och byggandets betydelse som mänsklig aktivitet. Det fysiska mötet med verket har en viktig plats genom arbete med materialitet, skala och rumslighet, och enkla arkitektoniska element används för att skapa situationer som även berättar om inre tillstånd. En strävan efter reducering och koncentration omvandlar det vardagliga materialet till något annat, med en formell fot i minimalismen, och en annan i intresset för det betydelsebärande och berättande.

Anna Ridderstad har en magisterexamen från Konstfack (2006) och bor och arbetar i Stockholm. Under januari – mars 2014 ställer hon även ut på Nacka Konsthall.

Citatet översatt av Jesper Svenbro