Paradis

Krystallia Sakellariou
Utställning
-

Paradis är en del av ”Jag var en gång en sömngångare” - ett pågående projekt som Krystallia Sakellariou tidigare genomfört på Galleri Valenzuela and Klenner, Bogota (2013) och Köttinspektionen, Uppsala (2014). På varje plats skapas en ny platsspecifik installation utifrån olika delar i en stop-motion animation som också visas inuti installationerna.

På Galleri 54 kommer Krystallia Sakellariou skapa ytterligare en episod i projektet. I ett tillfälligt rum kommer vi kunna stiga in i och för en stund bli en del av berättelsen om ett lejon som går genom olika nordiska skogar. Längs vägen möter lejonet flera hybridkaraktärer. De är på olika sätt altererade sagofigurer eller myter. Berättelserna kommer igen i en serie diptyker i form av sönderklippta boksidor där andra texter formats. Händelser, roller och perspektiv förskjuts och nya, tillfälliga möten uppstår där gränsen mellan fiktion, illusion och verklighet, måleri och skulptur, fotografi och arkitektur blir otydlig.

Krystallia Sakellariou är bosatt och verksam i Göteborg och arbetar främst med animation, video och installation.

www.thedreamdayproject.com

Med stöd av
Utställningen genomförs med stöd från Göteborgs Stad