In the mist of things

Sofie Karp
Utställning
-

I sin utställning på Galleri 54 visar Sofie Karp en helt ny grupp arbeten. Hon ristar, bränner, skrapar och skaver fram sina verk, hon låter vattnet och röken hjälpa henne framåt. I sitt arbete återkommer Karp ofta till tiden och spåren efter den. Arbetena skildrar den långsamma erosionen, stenar som sakta ändrar form, rök som sjunker, eldens destruktiva påverkan på trä, paraffinets nedsmältning och sönderbrytning i solens strålar. Detta sker genom en impulsverkan där trycket faller, lättar och stiger om vart annat.

Här finns också en registrerande, undersökande och kartläggande ton som ekolodets topografi över sjöbottnen. Ett nyfiket arbete med att se vattnets och bläckets påverkan på pappret. Karp återkommer ständigt till ett frysande av händelseförloppet, en stillbild mitt i, ett vittne och registrator till tidens gång och dess påverkan på materialet. I denna utställning låter Karp den långsamma svårupptäckta processen av nedbrytning ta plats med naturen som meningsbärare och metafor. Miljön som skildras är inte specifikt, men den är samtidigt aktsamt och noggrant kartlagd. Vi befinner oss i en bekant miljö, vi hittar dimma, vatten, trä, sten och eld. Här får dessa grundläggande element tillsammans bygga upp en helhetsbild, varje verk i utställningen utforskar en ny del av kartan.

Sofie Karp är född i Säljeryd, Småland 1981. Hon bor och verkar numera i Göteborg och 2011 tog hon sin masterexamen i fri konst från konsthögskolan Valand. Hon har tidigare ställt ut på bland annat Uppsala Konstmuseum, Göteborgs Konsthall och Göteborgs Stadsmuseum.

Hemsida: http://www.sofiekarp.com